En guide til at bruge designsprint i din digitale
og cirkulære forretningsudvikling

Velkommen indenfor! Vi inviterer dig til at sprinte sammen med os mod en grønnere fremtid. Ind i et univers hvor cirkulær økonomi møder design og digitalisering. 

Her har vi samlet eksempler på, hvordan Gate 21 i projektet Grøn Cirkulær Omstilling har gennemført designsprint med virksomheder og kommuner for at accelerere digital og cirkulær forretningsudvikling. 

Vi tager dig igennem designsprintets faser og tre virksomheders rejse gennem processen. Lad os komme i gang!

Grøn og cirkulær omstilling kræver radikal forandring. Vi skal nytænke og skabe systemer, hvor produkter i højere grad repareres og bruges igen og igen, og hvor materialer ikke bliver smidt ud, men i stedet bliver genanvendt til høj værdi i nye produkter.

Det kan virke komplekst og uhåndgribeligt for enhver virksomhed eller kommune, der kaster sig ud i det, men denne guide kan hjælpe dig på vej. I Gate 21 har vi i de seneste 10 år samlet kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og teste løsninger, der fremmer den grønne omstilling. Det gør vi gennem demonstrations-projekter, der skal få Danmark i mål med en 70procents CO2-reduktion i 2030.

Vejen frem mod målet kræver handling og små, modige skridt, som til sammen skaber store forandringer. Derfor kan metoden designsprint hjælpe virksomheder og kommuner i deres grønne omstilling. 

Gennem skræddersyede forløb går man i løbet af få fokuserede arbejdsdage fra udfordring til prototype. Vi arbejder med at forstå problemer i dybden og sætte brugernes behov og adfærd i centrum fra starten. Det grundige arbejde bruges til at identificere kernen i den udfordring, der arbejdes med og bygge en prototype på en løsning, der testes af. På den måde kan vi dele den komplekse udfordring op i bidder og teste idéer af, der på længere sigt og tilsammen kan skabe den forandring, vi ønsker.

Grøn Cirkulær Omstilling

Denne guide er udviklet som en del af projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO). GCO er et nationalt projekt, som fra 2019 til 2022 har hjulpet over 400 danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at udvikle og implementere grønne og cirkulære forretningsmodeller. Virksomhederne har fået hjælp til at analysere materialestrømme, lave klimaregnskaber og få nye idéer til redesign af deres produkter. 

Nogle virksomheder har ønsket at anvende digitalisering som løftestang til deres cirkulære forretningsudvikling.

De har deltaget i et skræddersyet designsprint, hvor de har fået hjælp til at afgrænse en udfordring eller et potentiale og afprøvet en prototype på en datadrevet, digital løsning. 

Designsprintene er udført med virksomheder fra vidt forskellige brancher og med forskellige udfordringer. Alt lige fra udvikling af en service til recirkulering af brugte hjælpemidler, smart lagerstyring for rest-materialer i et autogenbrug og kundeadfærd i en rengøringsvirksomhed. Det kan du læse om under cases.

Digitalisering som løftestang
for cirkulær økonomi

Digitalisering og cirkulær økonomi er tæt forbundne strømninger i dagens samfund. Der er brug for cirkulær økonomi for at komme igennem klimakrisen. Faktisk står produkter for omkring halvdelen af den samlede drivhusgas-udledning i verden. Udvinding og forarbejdning af råstoffer er accelereret i løbet af de sidste to årtier og tegner sig for mere end 90 procent af vores tab af biodiversitet. 

Som samfund skal vi recirkulere og bruge vores ressourcer igen og igen. Digitalisering er én måde at accelerere den cirkulære omstilling. Brugt på den rette måde kan digitalisering hjælpe med at give overblik over værdifulde råstoffer i produkter eller affald. Ved hjælp af digitalisering kan vi forlænge levetiden for et produkt eller en service, eller vi kan designe produkter, så de kan genbruges, eller så materialer og enkelte dele kan genanvendes.

Den digitale transformation sker lige nu. Algoritmer, der er programmeret til at matche udbud og efterspørgsel på digitale platforme. Nærinfrarød (NIR) teknologi, der genkender forskellige plasttyper, så de kan sorteres og genanvendes til højere værdi. IoT-systemer, der opfanger og transporterer signaler om produkters lokation, tilstand og tilgængelighed for på den måde at forbedre muligheden for at recirkulere materialer og dermed forlænge deres levetid. 

Indsamling, overførsel og behandling af data skaber muligheder for en cirkulær transformation.

Digitalisering handler om mennesker -
derfor bruger vi designsprint i grøn udvikling

Man kan nemt blive intimideret af tekniske udtryk som digitale tvillinger, robotter og kunstig intelligens. Det kan ligge langt fra små og mellemstore virksomheders hverdag.
Hver gang avancerede udtryk dukker op, skal vi huske os selv på, at digitaliseringen først for alvor bliver interessant og brugbar, når vi forstår, hvordan vi kan konkret kan sætte den i spil i den grønne forretningsudvikling.

Du er inviteret til at se, hvordan vi sprinter for den grønne omstilling. Bliv inspireret til og få afmystificeret, hvordan du kan arbejde med design og digitalisering i din grønne forretningsudvikling. Det er også relevant for dig, der sidder i en kommune, der udvikler grønne løsninger med erhvervslivet. Følg med os, når vi sprinter for den grønne omstilling!

tre-ikoner2

Det kan være udfordrende, nervepirrende og måske endda skræmmende at træde de første skridt på den grønne udviklingsrejse. For hvor starter man, og i hvilken retning skal man gå?

Du sidder måske i en virksomhed og skal til at gentænke dit produkt eller udvikle din forretningsmodel i en ny, grøn retning. Men du ved ikke, hvordan du kommer i gang.

Designsprintet er din opskrift på, hvordan du sætter skub i den grønne udvikling. Det er en proces med nøje udvalgte faser, der hjælper dig med at udfordre din eksisterende tankegang, udvikle nye idéer og afprøve grønne løsninger uden de store omkostninger.

Gennem otte faser bliver du i stand til at bryde din grønne udfordring ned i spiselige bidder, som du kan indtage i løbet af meget kort tid.

Det, du nu skal læse, er en beskrivelse af de otte faser, som designsprintet er bygget op af. Hver fase er interessant i sig selv, men magien opstår først for alvor, når du har været igennem alle dele af processen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi har sat fokus på digitalisering i det grønne designsprint – så dyk ned i vores cases.

Enjoy!

webdoc-images-07

#1 Præcisér din udfordring

For at få succes med din grønne omstilling er du nødt til at forstå din udfordring. Enhver god designsprintproces starter med, at du tager dataindsamling seriøst og bruger tid på at lære din udfordring at kende. Det kan være du har nogle antagelser (i designjargon hypoteser), du kan få be- eller afkræftet ved at indsamle viden om din udfordring. Sagt simpelt, så skal du opbygge en dyb forståelse for jeres udfordring, før I kan pege på det potentiale, I gerne vil arbejde med i designsprintet.

Du kan ikke løse alting. Faktisk kan du kun løse ét problem i et designsprint. Derfor er det vigtigt, at du bruger jeres nyfundne viden til at skære helt ind til benet og præcisere det grønne og digitale potentiale, som I gerne vil arbejde med i designsprintet.

webdoc-images-06

#2 Forstå dine brugere

Hvad ved du egentlig om dine brugere? Har du talt med dem for nyligt? Kan du præcist beskrive, hvad de går op i, hvordan deres hverdag ser ud, og hvilke problemer de bokser med? I denne fase af dit designsprint skal du finde svarene på disse spørgsmål.

Du ved hvilket grønt potentiale, du gerne vil arbejde med, men du mangler at forstå, hvem du skal udvikle din nye grønne løsning til. Næste skridt er derfor at række ud til dine brugere og lytte til deres behov. Du kan f.eks. interviewe brugerne, eller du kan observere dem i konkrete situationer, der er interessante for dit digitale og grønne potentiale.

webdoc-images-05

#3 Involvér dine aktører

Du står nu med en stor mængde indsigter om dine brugere. Du kender deres behov og udfordringer. Du er godt på vej, men for at løse et problem inden for den grønne omstilling, er det ikke nok kun at vide en masse om dine brugere. Dit grønne potentiale påvirker og påvirkes af flere dele af dit aktørlandskab. Derfor er det vigtigt, at du opbygger en dyb forståelse for relevante aktører, og får en stor viden om, hvad der motiverer dem, og hvad de hver især kan bidrage med. Her er det også vigtigt, at du får indblik i potentielle barrierer for dit grønne potentiale.

I denne fase løfter du derfor blikket og arbejder med at inddrage og forstå alle de aktører, der har eller kan få en rolle i at understøtte dit grønne potentiale. Du kan f.eks. interviewe aktører, der kan bidrage med viden om cirkulære forretnings-modeller og har erfaring med bæredygtige produktionsformer eller distributionssystemer. Eller du kan tale med eksperter, der kan kaste lys over, hvordan digitalisering kan understøtte dit grønne potentiale.

webdoc-images-04

#4 Visualisér din viden

Der er mange bolde i spil. I denne del af processen er det helt naturligt at føle sig en smule overvældet. På den ene side har du en masse viden om behov, ønsker og udfordringer fra dine brugere. På den anden side har du dit aktørlandskab, der peger på en masse interesser, muligheder og barrierer ved dit grønne potentiale. Så hvad gør du nu?

I denne fase skal du få styr på den viden, du har indsamlet. Det gør du ved at skabe et visuelt overblik over dine brugere, partnere og andre aktører og deres relationer. Herefter skal du fokusere på, hvilke handlinger og udfordringer, der relaterer sig til hver aktør.

Vil du gerne udforske dit grønne potentiale sammen med de relevante aktører, kan du med fordel invitere dem til en samskabende workshop. På workshoppen bruger i den indsamlede viden til at kortlægge aktører og udforske, hvordan et fremtidigt samarbejde om dit grønne potentiale kunne se ud.

webdoc-images-03

#5 Skab nye idéer

Du forstår dit grønne potentiale. Du har en god idé om, hvordan det kan komme til at påvirke dine brugere og de aktører, du arbejder eller gerne vil arbejde sammen med. Du er nu klar til at trække i arbejdstøjet og begynde at udvikle konkrete idéer til løsninger.

Men inden du går i gang med at udvikle nye idéer, så lad dig inspirere af andre brancher, produkter eller services. Der er ofte andre, der har arbejdet med lignende grønne potentialer og forretnings-modeller. Det kan f.eks. være produktions-virksomheder, der producerer udelukkende med genanvendelige materialer eller service-virksomheder, der er verdensmestre i at holde produkter i brug så længe som muligt ved hjælp af digitalisering og data.

Nu er det tid til, at du sætter dig sammen med dit team af kollegaer og andre samarbejdspartnere og begynde at brainstorme på nye løsninger. I denne fase er det vigtigt, at du ikke afviser nogle idéer. Det er ofte i kombinationen af flere idéer, at du finder den mest interessante løsning.

webdoc-images-02

#6 Inddrag eksperter